Hlavní menu

Oznámení

Oficiální oznámení OÚ vyvěšené na Úřední desce

Pozvánka na veřejné zasedání Mikroregionu

Pozvánka na veřejné zasedání Mikroregionu. Viz příloha.

Upozornění -novela zákona daně z nemovitých věcí- osvobození

Upozornění -novela zákona daně z nemovitých věcí- osvobození.

Vš v přiložené příloze.

Oznámení„BĚLÁ U ST. PAKY – stavební úpravy a dostavba střediska živočišné výroby“

O Z N Á M E N Í
 
Ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů  na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
 
o z n a m u j e
 
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán dle  § 22 téhož zákona, že záměr
 
„BĚLÁ U ST. PAKY –  stavební úpravy a dostavba střediska živočišné výroby“
 

Soubor: 

Zveřejnění záměru

Zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku.

Podrobně v příloze.

Oznámení o době a místě konání místního referenda

OBEC B Ě L Á

OZNÁMENÍ

 

o době a místě konání místního referenda

starostka obce Bělá podle § 31 zákona č. 22/2004 Sb., zákona o místním referendu

a o změně některých zákonů, v platném znění,

 

oznamuje:

 

Zveřejnění výše odměn při obecním referendu.

Zveřejnění výše odměn při obecním referendu.

Nedostatečně identifikovaní vlastníci - seznam mov.věcí

Nedostatečně identifikovaní vlastníci - seznam mov.věcí uveden v příloze.

Zveřejnění přijatého usnesení o vyhlášení referenda.

Zveřejnění přijatého usnesení o vyhlášení referenda. 

 

13.9.2019 v 16:00 v Kulturním domě Libětát- úvodní jednání - pozemkové úpravy- Libštát

13.9.2019 v 16:00  v Kulturním domě Libětát- úvodní jednání - pozemkové úpravy- Libštát

Podrobná pozvánka je v příloze.

Stránky