Hlavní menu

Oznámení

Oficiální oznámení OÚ vyvěšené na Úřední desce

Záměr pronájmu pozemku

Záměr pronájmu pozemků.

Podrobně v příloze.

Porovnání cenových položek za rok 2020 pro vodné

Porovnání cenových položek za rok 2020 pro vodné obce Bělá.

Dokument v příloze.

„Úprava šířkových parametrů silnice II/283 v úseku Libštát - Bělá“,

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o., České mládeže 632/32, Liberec 6, IČO

70946078, zastoupená Jaromírem Mejsnarem, Bavlnářská 529, 513 01 Semily, nar.

25.05.1973, (dále jen „žadatel“) podal dne 22.03.2021 k Městskému úřadu Semily, odboru

dopravy – speciálnímu stavebnímu úřadu žádost o vydání společného povolení na stavbu:

„Úprava šířkových parametrů silnice II/283 v úseku Libštát - Bělá“,

Kompletní znění v příloze.

(

Závěrečný účet obce Bělá za rok 2019

Schválený závěrečný účet obce Bělá za rok 2019.

Usnesení 115/20 ze dne 17.6.2020.

Opatření obecné povahy

 dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky podle čl. 25 odst. 1 Schengenského hraničního kodexu, a to v období od 5. června 2020 12:00 hod. do 30. června 2020 23:59 hod. na vzdušné hranici.

Návrh - Závěrečný účet obce Bělá za rok 2019 a zpráva kontrolora

Návrh závěrečného účtu obce Bělá za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019.

Přezkoumání hospodaření obce provedly Ing.Daniela Erban a Mgr. Ivana Nosková – osoby oprávněné k výkonu dané kontroly Krajským úřadem v Liberci.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se Zák.č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků.

Návrhy občanů na doplnění memoranda.

Na veřejném jednání obecního zastupitelstva dne 29.1.2020, žádali občané, aby byly zveřejněny došlé návrhy na rozšíření memoranda s DS Agro ohledně výstavby kravína. V přiloženém dokumentu si můžete přečíst, všechny došlé příspěvky, které musely být z důvodu GDPR anonymizovány.

Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí

Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí k záměru: Bělá u Staré Paky - stavební úpravy a dostavba střediska živočišné výroby. Viz příloha.

Stránky