Hlavní menu

Vyhláška nebo řád

Obecní vyhlášky, řády apod.

Vyhláška č.2/2020- zrušení vyhlášek č.2/2010 a 4/2010.

Vyhláška č.2/2020- zrušení vyhlášek č.2/2010 a 4/2010.

Soubor: 

Veřejná vyhláška - oznámení

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje na udržitelný rozvoj území a o konání veřejného projednání Krajský úřad Libereckého kraje odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen KÚ LK OÚPSŘ), jako příslušný orgán územního plánování dle § 7 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), pořídil a ve smyslu § 39 odst.

Obecně závazná vyhláška č.1/2020 o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška č.1/2020 o místním poplatku z pobytu.

Vyvěšeno 27.5.2020 - sejmuto 15.6.2020 na schválení pod bodem us. 118/20 a poté opět vyvěšeno 15.6.2020 a sejmuto 2.9.2020.

Veřejná vyhláška - daň z nem.věcí 2020 - oznámení

Veřejná vyhláška podle § 49 odst. 5 a odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška- opatření ke kůrovcové kalamitě

Vyhláška- opatření ke kůrovcové kalamitě,

MZ-Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy- kůrovec

MZ-Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy- kůrovec

Veřejná vyhláška-stanovení místní úpravy provozu

Veřejná vyhláška-stanovení místní úpravy provozu - dopravní značení.

Veřejná vyhláška- stanovení místní úpravy provozu

Veřejná vyhláška- stanovení místní úpravy provozu

Stránky