Hlavní menu

Vyhláška nebo řád

Obecní vyhlášky, řády apod.

Obecně závazná vyhláška

Obec BĚLÁ
ZASTUPITELSTVO OBCE BĚlÁ

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bělá

Veřejná vyhláška

Oznámení zpracování návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný rozvoj území pro společné jednání

Zveřejněno: 9.9.2015

Sejmuto: 26.10.2015

Mihulková

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe

Veřejná vyhláška- návrh opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek.

 

Vyhláška 1/2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bělá.

Soubor: 

Stránky