Hlavní menu

Územní plán

Naše obec má vypracovaný Územní plán, který vypracoval Institut regionálních informací, s.r.o. a pořídil Městský úřad Semily.

Zde najdete ke stažení jednotlivé části územního plánu obce.

01 Bělá - Textová část
02 Bělá - Základní členění
03 Bělá - Hlavní výkres
04 Bělá - Infrastruktura
05 Bělá - Veřejně prospěšné stavby
06 Bělá - Odůvodnění
07 Bělá - Koordinační výkres
08 Bělá - Širší vztahy
09 Bělá - Předpokládané zábory původního fondu

Nebo si můžete stáhnout zabalený kompletní Územní plán (formát ZIP).

Územní plán Bělá

V případě jakýchkoliv problémů či nejasností kontaktujte pověřeného zastupitele – Alenu Mihulkovou (kontakt naleznete v sekci Zastupitelstvo).