Hlavní menu

Památky

Kostel Nejsvětější Trojice

Dominantu obce tvoří římskokatolický kostel postavený v roce 1873 (vysvěcen 8.6.) zasvěcený Nejsvětější Trojici, jejíž velký obraz zdobí hlavní oltář. Dále zde jsou dovezené varhany. Žel v roce 2002 byl kostel vyloupen a odcizené sochy (4) z oltáře zatím nebyly nalezeny. V roce 2008 byl do kostela pořízen nový zvon Václav.

Hřbitov

Místní hřbitov byl vybudován v roce 1880. V součastné době je zde cca 150 hrobových míst a vybudovaná márnice, která byla v posledních letech opravena a natřena. Uprostřed hřbitova stojí památný kříž.

Na Úřední desce najdete také Řád veřejného pohřebiště. Majitelé hrobů jsou povinni jednou za 5 let platit poplatek z hrobu.

Kapličky

Přímo pod hřbitovem je umístěna zděná kaplička, zpracovaná do kulata, se střechou opatřenou šindelem
Druhá kaplička stojí na dolním konci obce "V poli“. V obou kapličkách jsou různě staré obrazy a sošky.

Kříž

V poli u cesty na Novou Ves "Na Hůře" stojí udržovaný kamenný kříž.

Všechny tyto památky jsou obcí udržovány v pěkném stavu.

Železniční viadukt

Přes údolí Olešky se klene velký čtyřobloukový most, který byl (italskými staviteli) postaven pro vedení železniční trati Pardubice-Liberec. V 80. letech 20. století byl celý nahozen betonem, ale ten již skoro celý opadal.

separator

V obci se nachází památné dřevěné domy a to čp. 90 paní Hurychová, čp. 35 p. Civiš,  čp. 102 p. Karpenko, čp, 51 p. Dvořák, čp. 75 p. Zajíc, čp. 98 paní Bryknarová, čp. 28 p. Tomáš. Všechny domy jsou dobře udržovány.

V centru obce jsou dvě sochy. Jedna – sv. Jan Nepomucký stojí u kostela kam byla přemístěna od mostu u „Krausů“. Druhou sochou je Křest Kristův, který dotváří prostor před bývalou školou. Obě sochy byly v letech 2000 – 2001 restaurovány akademickým sochařem panem Karelem z Hořic.

Podle evidence rostoucích stromů v obci najdeme i několik památných stoletých dubů a to u domů čp. 8, 34, 51 a 57.