Menu główne

Informacje nt. gminy

Oficjalna nazwa:   Obec Bělá

Dane statystyczne

Liczba mieszkańców: 255
- w wieku produkcyjnym: 185
Przeciętny wiek: 41 lat
Powierzchnia: 776 ha