Hlavní menu

Akce a aktivity obce

Soutěž Vesnice roku

Obec získala čestné uznání pro rok 2008 za podporu podnikatelských aktivit.

V roce 2006 získala obec cenu "Za rozvoj venkova".

Obec v roce 2008 oslavila 475. výročí od založení obce. K této příležitosti se v tomto roce konalo mnoho akcí - hasičská soutěž, fotbalový turnaj, křest nového zvonu, setkání rodáků atd.

Přestavba "školy" na 7 bytovek

Budova bývalé školy byla obcí odkoupena od ADV, zrekonstruována a nyní je zde 7 bytových jednotek, které jsou pronajímány. Pod objektem je vybudováno parkoviště a v jeho okolí byla vysázena zeleň.

Náklady

  • celkový náklad - 8 725 000,-Kč
  • dotace z FRB Praha - 3 780 000,-Kč
  • půjčka Raiffeisenbank - 3 000 000,-Kč
  • vlastní rozpočet - 1 945 000,-Kč

Časový harmonogram

  • povolení - červenec 2005
  • zahájení stavby - květen 2006
  • kolaudace - říjen 2007

Dále byla v roce 2008 zahájena první fáze rekonstrukce tenisovéhu kurtu (asfaltový povrch) a postaven přístřešek pro hudbu v letním areálu na fotbalovém hřišti.