Hlavní menu

Uzavírka silnice č. II/283 v úseku Libštát - Bělá v termínu od 17.07.2023 do 13.10.2023 z důvodu úpravy šířkových parametrů silnice II/283.

Oznámení o zahájení správního řízení – částečná uzavírka silnice č. II/283 v úseku

Libštát – Bělá a usnesení o stanovení lhůt

Městský úřad Semily, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad

podle § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění

pozdějších předpisů, obdržel dne 29.06.2023 žádost společnosti MI Roads a.s., Koželužská

2450/4, 180 00 Praha 8, IČO 17331099, ve věci zastoupené společností Dopravní značení

Smržovka s.r.o., Kostelní 1476, 468 51 Smržovka, IČO 05776945 o povolení částečné

uzavírky silnice č. II/283 v úseku Libštát - Bělá v termínu od 17.07.2023 do 13.10.2023

z důvodu úpravy šířkových parametrů silnice II/283.