Hlavní menu

Uzavírka přejezdů v Tampli

Uzavírka přejezdů v Tampli.

Městský úřad v Jilemnici p o v o l u j e úplnou uzavírku:

Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov, oprava železničních přejezdů - Tample

P4495 a P4496

Svojek, Tample

(dále jen "uzavírka") silnice č. III/28312 a nařizuje objížďku po této trase:

- úplná uzavírka železničních přejezdů P4495 a P4496 v k.ú. Tample a obci Svojek a objízdná trasa

dle přílohy "Návrh_DIO".

P4495 v termínu:

- 24.6.2024 7:30-15:10, nedojde k ovlivnění BUS

- 30.7.2024 - 1.8.2024

- 10.9.2024 7:30-15:10, 15:45-23:00, nedojde k ovlivnění BUS

- 11.9.2024 7:30-15:10, 15:45-23:00, nedojde k ovlivnění BUS

- 16.9.2024 7:30-15:10, nedojde k ovlivnění BUS

- 7.10.2024 - 11.10.2024

P4496 v termínu:

- 24.6.2024 7:30-15:00, 15:45-23:00, nedojde k ovlivnění BUS

- 25.6.2024 7:30-15:00, 15:45-23:00, nedojde k ovlivnění BUS

- 2.8.2024 - 4.8.2024

- 10.9.2024 7:30-15:00, nedojde k ovlivnění BUS

- 15.9.2024 7:30-15:00, nedojde k ovlivnění BUS

- 23.9.2024 - 27.9.2024

Ve výše zmíněných termínech bude vždy uzavřen pouze jeden železniční přejezd.