Hlavní menu

"Veřejná vyhláška - Doručení návrhu změny č. 1 Územního plánu Bělá"

"Veřejná vyhláška - Doručení návrhu změny č. 1 Územního plánu Bělá"

Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování dále v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona 2. OZNAMUJE možnost každého uplatnit připomínku k návrhu změny č. 1 Územního plánu Bělá. Připomínky je možné uplatnit nejpozději do 27. února 2015 Lhůta byla stanovena v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona, tj. možnost uplatnit připomínku do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, kdy dnem doručení veřejné vyhlášky je 15. den po dni jejího zveřejnění na úřední desce. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. Připomínky lze uplatnit písemnou formou na Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování, Husova 82, 513 13 Semily.

 

Přílohy jsou připojeny na úřední desce oú Bělá. / obecní úřad- odkaz úřední deska/

 "02_Verejna_vyhlaska_spolecne_jednani_NUP_Bela.pdf" a

  "03_Navrh_OOP_Z1_UP_Bela.pdf".

Zveřejnila místostarostka dne 14.1.2015.