Hlavní menu

Městský úřad Semily oznamuje zahájení řízení ve věci uznání společenství honitby Komora Libštát.

Městský úřad Semily, odbor životního prostředí (dále jen „městský úřad“ nebo „správní orgán“), jako věcně a místně příslušný orgán státní správy myslivosti podle § 57 odst. 4 a § 60 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“) a podle § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznamuje zahájení řízení ve věci uznání společenstevní honitby Komora Libštát.

Kompletní znění a přílohy s mapou jsou na úřední desce obce Bělá zveřejněné od 14.1.2015.

Za oú Bělá místostarostka.