Hlavní menu

Oznámení HS Libštát - Ukončení vyplácení nájmu

Honební společenstvo Libštát, lČ: 711725a5 Ukončení vyplácení nájmu.

Vlastníci honebních pozemků, členové Honebního společenstvo Libštát, kteří si ještě nevyzvedli nájem za období 2003-2013, mohou zažádat o vyplacení a vyzvednout si ho do 31.3.2015. Na požadavky po tomto termínu nebude brán zřetel.

Pokud máte zájem o vyplacení nájmu, pište nebo volejte: Ing. Josef Vejnar - Josef.Vejnar@electropoli.cz, tel. 777 725 582, Ing. Martin Mihulka - mihulka.martin@seznam.cz.

Členové Honebního společenstva, kteří zažádají o vyplacení nájmu, si ho budou moci vyzvednout po předchozí domluvě od 1.2.2015 do 31.3.2015 v kancelářích ADV v době od 8,00-15,00 - provozovna BěIá u pí. Fejfarové Dany tel. 481675391 * v Libštátě u pí. Zelenkové Jany, tel. 481689307 . S nevyzvednutými nájmy bude naloženo podle usnesení Valné hromady Honebního společenstva Libštát ze dne 6.9.2014 - budou v poměru výměr převedeny do nových Honebních společenstev.

lng.Josef Vejnar Starosta HS lng.Martin Mihulka v.r. reg.č.:CZS1 07 1107 14, lci7 117 2505 Mírové sídl, 91/lV 463 43 Český Dub.

Kopie výzvy je v příloze.

Za oú Bělá zveřejnila dne 17.1.2015 místostarostka.

Příloha: