Hlavní menu

Změna v třídění odpadů!!!!!!!!

Došlo ke změně systému třídění odpadů. Do žlutých kontejnerů se nově bude třídit: PET, směsný plast z domácností a tetrapack. Vývoz plastů bude každých 14 dní, papír každý měsíc a komunál každý týden. Sklo na objednávku. V příštím týtnu bude vyvezen papír a sklo. Do pytlů se bude sbírat jen drobný kov- plechovky. 

Obec objednala třídící systém- sadu tašek / sklo+plasty+papír/ na třídění odpadů v domácnostech od firmy EKO-KOM, s 50% dotací od této firmy. Tašky budou do domácností poskytnuty bezplatně. Vzorek je k nahlédnutí v oknech úřadu. Bohužel termín dodání až po novém roce. Jakmile je obdržíme- budou se ihned distribuovat k vám.