Hlavní menu

Sběr nebezpečného odpadu 2.6.2018¨+ velkoobjemový kontejner

Svoz

NEBEZPEČNÉHO ODPADU

v sobotu 2.6.2018 před OÚ od 13:35-13:55 hod.

to znamená: oleje a tuky, barvy, lepidla, léky, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, hnojiva, akumulátory, baterie, články a zářivky.

Současně bude

 od pátku 1.6. do neděle 3.6.

 probíhat sběr do:

VELKOOBJEMOVÉHO   KONTEJNERU,

který je určen na větší odpad z domácností, který se nevejde do černého kontejneru na komunální odpad. Do kontejneru nepatří: Gumy od aut, eternit, asfalt, stavební odpad…, toto je nebezpečný odpad, který si musí původce odvést samostatně na skládku!!!

Zákaz ukládání odpadu vznikajícího z podnikatelské činnosti. / fólie od balíků sena zemědělců, sudy…atd/

 

Odpad pořádně rovnejte, ať se kontejner zaplní. Děkujeme.

 

Zároveň se bude pouze v termínu

od pátku 1.6. do neděle 3.6.

na odpadovém hospodářství pod budovou OÚ sbírat tento odpad:

 

Po levé straně odkládat ELEKTROODPAD Z DOMÁCNOSTÍ, TV, monitory, pračky, lednice, sporáky.

Po pravé se bude odkládat SBĚR  ŽELEZA.