Hlavní menu

Zpráva a omluva obyvatelům obce Bělá

Vážení občané Bělé, zveřejňuji zprávu s omluvou, která nám byla zaslána provozovatelem bioplynové stanice, po tom, co jsem se za obec dotazovala, proč v poslední době je cítit větší zápach z místní bioplynové stanice.

"Zpráva a VELKÁ omluva obyvatelům obce Bělá. V minulých dnech, v době při náběhu provozu bioplynové stanice po předešlém čištění, se objevila v plynové plachtě (viz obrázek) trhlina / 30 cm/, která zapříčinila únik zapáchajícího plynu do ovzduší. Tím došlo a částečně ještě dochází k šíření zápachu z vlhké fermentace do obce. Není to plyn pro obyvatele nebezpečný, ale mírně zapáchající.
Ihned jsme učinili kroky k co nejmenšímu uvolňování plynu, zastavujeme fermentaci vychladnutím a vyhladověním hmoty ve fermentoru. Z německa po několikeré urgenci zaslali plachtovinu k svaření plachty a my jsme připraveni provést okamžitou montáž plachty. To vše máme přislíbeno, že se stane do 26. července. Věřím, že i současné schladnutí fermentoru zastaví uvolňování zápach a vše se dostane do přijatelného stavu. Za obtěžující zápach se Velice omlouváme a
slibujeme napření veškerého našeho úsilí na vyřešení této výjimečné situace.
Jěště jednou se občanům Bělé opravdu MOC omlouváme."

Komentáře

Škoda jen, že provozovatel reaguje zprávou s omluvou až po dotazu paní starostky. Nebylo by snad zdvořilejší ze strany provozovatele vůči nám občanům podat informaci o možnosti šíření většího zápachu včas?