Hlavní menu

Zpráva od provozovatele BPS v Bělé

Vážení občané Bělé, minulý týden proběhlo na obci intenzívní jednání s panem Chuchlíkem, kde jsme řešili opět zápach z bioplynové stanice. Požadovali jsme provedení konkrétních opatření, které by tuto situaci začaly řešit. Níže vám zveřejňuji celý text mailu, kterým nám oznamují, že daný problém urychleně řeší a jakým způsobem.

Text:

Pozitivní zpráva o dění na BPS
Po letních peripetiích spojených s havárií na plynových plachtách fermentorů a v důsledku tohoto kdy přečerpaná nedofermentovaná hmota v koncovém skladu obtěžovala zápachem občany Bělé, můžeme s potěšením konstatovat, že v současné době se odváží poslední zbytky této hmoty do skladu u skládky v Košťálově, odkud bude postupně aplikovaná a zaorávaná. Tímto se provoz BPS stabilizuje do standartního provozu jak tomu bylo v minulých letech. Navíc v průběhu konce letošního roku připravíme do provozu ještě jeden zakrytý sklad, který nám umožní vyvarovat se problémům podobným letošního léta.  S poděkováním a omluvou za DS Agro Energie J.Chuchlík.