Hlavní menu

Krajský úřad Libereckého kraje nám přispěl dotací ve výši 400.000,- Kč na opravu místních komunikací

Za přispění dotace z Krajského úřadu Libereckého kraje byla opravena cesta ke hřišti v délce 150 m a odstavná plocha 200m2. Dále byla opravena z lánovského kamene Zlodějka v délce 600m. Obě akce byly v celkové hodnotě 805.606,-Kč včetně dph. Z toho dotace činila 400.000,-Kč. Obec doplatila ze svého rozpočtu 405.606,-Kč.