Hlavní menu

Veřejná vyhláška - doručení dokumentace změny č. 2 Územního plánu Bělá a oznámení konání veřejného projednání a možnosti uplatnění námitek a připomínek

Ve středu 27. března 2019 od 17:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Bělá, Bělá č. p. 142.

Veřejná vyhláška - doručení dokumentace změny č. 2 Územního plánu Bělá a oznámení konání veřejného projednání a možnosti uplatnění námitek a připomínek. Podrobnosti ve veřejné vyhlášce, která je v příloze.

Konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu změny č. 2 Územního plánu Bělá a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle ustanovení § 52 odst. 1 stavebního zákona a ustanovení § 52 odst. 1 stavebního zákona a ustanovení § 172 správního řádu, které se uskuteční ve středu 27. března 2019 od 17:00 hodin, v zasedací místnosti Obecního úřadu Bělá, Bělá č. p. 142.

Veškeré dokumenty a mapové podklady jsou v elektronické podobě na https://www.semily.cz/bela/d-1967/p1=2235