Hlavní menu

Březnové akce na obci

13. března 2019 od 18:00 hod. Veřejné jednání zastupitelstva

27. března 2019 od 17:00 hod. Veřejné projednání Návrhu změny č.II. Územního plánu obce Bělá

29. března 2019 od 16:00 hod. Setkání důchodců

a předběžná informace o termínu Bělské poutě  16.června 2019