Hlavní menu

Havárie vodovodu - provizorně opraveno

Vážení spoluobčané, rozsáhlá havárie na čerpací stanici našeho vodovou je provizorně opravená. Kompletní oprava by měla proběhnout do 14 dnů (čekáme na dodávku nové nautily). V současné době máme na vrtu osazené 2 nautily, které s rezervou pokrývají spotřebu celé obce. Vodu tedy můžete čerpat bez omezení. Velmi bych chtěl touto cestou poděkovat našim pracovníkům Karlovi Zajícovi st. a Jardovi Mullerovi, kteří rychle zareagovali na nastalou situaci a dokázali ji vyřešit. Také děkuji J. Chuchlíkovi za zapůjčení nautiliy z družstva z Libštátu. Bez jeho pomoci by byla celá obec čtvrtek 19.11. a část pátku 20.11. úplně bez vody. Pochvalu si zaslouží i všichni bělští občané, protože na naší SMS výzvu, aby šetřili vodou, všichni zareagovali správně a vodou skutečně šetřili - ověřeno na monitorovacím zařízení množství vody spotřebovávané obcí.

 Jsem velmi rád, že vzájemnou spoluprací všech stran se povedlo minimalizovat škody a nepříjemnosti s omezenou distribucí vody. Jakmile bude vše finálně opraveno, budeme vás informovat. V případě mimořádné situace vám zašleme SMS.

Hezký 1. adventní víkend, Michal Ježek.

 

P. S. Zveme vás dnes na koncert v kostele od 17. hodin a následné občestvení v režii obce.