Hlavní menu

Memorandum OÚ Bělá a DS Agro - výzva k doplnění

Vážení spoluobčané, vzhledem k nerozhodnému výsledku referenda je finální rozhodnutí k udělení souhlasu či nesouhlasu se stavbou kravína v lokalitě VA205 na obecním zastupitelstvu. Obecní zastupitelstvo ještě před schválením územního plánu jednalo s J. Chuchlíkem na podobě podmínek, za kterých je ochotno podpořit výstavbu kravína. Toto memorandum bylo podepsáno většinou zastupitelů a je tedy platné.

 Ovšem na základě výsledků referenda se zastupitelstvu podařilo vytvořit prostor pro další jednání s J. Chuchlíkem o rozšíření podmínek za jakých dá souhlas k výstavbě kravína. Rádi bychom znali váš názor, co dalšího v souvislosti s kravínem potřebujeme vyřešit = o jaké další podmínky bychom měli memorandum rozšířit. Prosíme vás, občany Bělé, o zaslání písemných návrhů. Zde jsou pravidla:

  1. Návrhy posílejte písemnou formou, tedy buď emalilem na jezek@belasm.cz  nebo je stačí napsat na papír a hodit do schránky OÚ

  2. Na návrzích psaných na papír uveďte autora návrhu včetně tel. kontaktu - abychom mohli provést případnou konzultaci, pokud bychom potřebovali dodatečné informace

  3. Uzavírka sběru návrhů je 31.12.2019

Předem děkujeme za návrhy. O výsledků vás budeme informovat na nejbližším veřejném zastupitelstvu v roce 2020.

Michal Ježek.