Hlavní menu

Doporučení občanům ve věci Coronaviru

Vážení občané, na základě jednání Krajské epidemiologické komise Libereckého kraje, ve věci onemocnění Coronavirem COVID 19, Vám předkládám doporučení obsažená v přiložených informačních letákách.

Jde o upozornění na zvýšené higienické nároky. Pořádné mytí rukou, zakrývání úst při kýchání a kašli atd. 

Není žádný důvod propadat jakékoli panice. Nebyl vydán žádný pokyn k tomu, abychom kupovali ve velkém potraviny a tvořili si zásoby na několik měsíců. Informace z médií berte prosím s velkou rezervou. Starostka.

 

ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ K PREVENCI ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ KORONAVIREM (COVID-19) CO MŮŽE UDĚLAT KAŽDÝ Z NÁS
 
 Často si myjte ruce vodou a mýdlem, a to zejména po použití toalety, před přípravou pokrmů a jejich konzumací, po smrkání, kašlání, kýchání, po návštěvě zdravotnického zařízení, po manipulaci s penězi, po příchodu domů z venku.
 
 Nedotýkejte se očí, nosu a úst neumytýma rukama.
 
 Vyhněte se úzkému kontaktu (do 2 m) s osobami, které mají příznaky respirační infekce.
 
 Zůstaňte doma, pokud máte příznaky i mírné respirační infekce.
 
 Při příznacích respirační infekce dodržujte respirační etiketu, tj. zakrývejte si ústa a nos při kašlání a kýchání papírovým kapesníkem, který po použití odhoďte do odpadu. Nemáte-li kapesník, použijte předloktí.
 
 Pokud máte teplotu, kašel a potíže s dýcháním, zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře. Lékaři sdělte, zda jste v posledních 14 dnech před prvními příznaky onemocnění cestoval v oblasti s výskytem koronaviru nebo zda jste byl v kontaktu s nemocných koronavirem.
 
 Nejsou důkazy o tom, že by chirurgické ústenky chránily zdravé osoby před infekcí. Ústenky jsou vhodné pro osoby, které mají příznaky respirační infekce k zamezení šíření na ostatní osoby.