Hlavní menu

Omezení úředních hodin Městského úřadu Semily

Vážení občané, v souvislosti s vydaným Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. března 2020, s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 a v souladu s rozhodnutím vedení města Semily jsem rozhodl s účinností od pondělí 16. března 2020 o dočasném omezení úředních hodin Městského úřadu Semily. Z důvodu ochrany obyvatelstva před nákazou uvedeným onemocněním a z důvodu zamezení shromažďování osob v uzavřených prostorách MěÚ jsou omezeny úřední hodiny MěÚ – návštěva MěÚ v úředních hodinách je možná pouze na základě předchozího telefonického objednání (zrušeno objednávání přes internet):

 

  1. Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00 – 17.00 h
  • návštěva možná pouze po předchozím telefonickém objednání

 

  1. Podatelna MěÚ Semily
    1. pondělí, středa 8.00 – 17.00 h
    2. úterý, čtvrtek, pátek 8.00 – 14.00 h

 

Hledal jsem řešení, které bude chránit jak samotné klienty úřadu (občany), tak zaměstnance úřadu, resp. zajistí bezpečný provoz úřadu i pro další období – věříme, že při telefonickém objednání se podaří řadu záležítostí vyřešit distančním způsobem – bez osobní návštěvy úřadu. Některé záležitosti bez osobní návštěvy však vyřešit nejde, proto je naší snahou ověřit zdravotní stav osoby a naplánovat její návštěvu tak, abychom eliminovali čekání na chodbách úřadu a vzájemný kontakt většího množství osob.

 

 Opatření platí až do odvolání. Zároveň je možné, že pokud dojde ke zhoršení situace, budou úřední hodiny omezeny zcela (obdobně jako v případě Krajského úřadu Libereckého kraje).

 Děkuji Vám za pochopení.

 Mgr. Radim Šimůnek - tajemník města Semily.