Hlavní menu

Krajský úřad nám přispěl dotací ve výši 2.000.000,-Kč na obnovu vodovodu - III.etapu

Za přispění dotace z Krajského úřadu Libereckého kraje byla v roce 2020 provedena obnova vodovodu - III. etapa v celkové hodnotě  3.773.613,-Kč bez DPH. Z toho dotace činila 2.000.000,-Kč. Obec doplatila ze svého rozpočtu 1.773.613,- Kč. Podařilo se opravit další kritický úsek vodovodu a předejít ztrátám a únikům vody.