Hlavní menu

Veřejné jednání OZ 17.2.2021- zrušeno, bude vyhlášen náhradní termín

Veřejné jednání obecního zastupitelstva v Bělé

STŘEDA 17.2.2021

Od 18 hod.

 v zasedačce oú

Povinná ochrana nosu a úst!!!!!

PROGRAM:

  1. Kontrola usnesení z minulého jednání
  2. Inventarizace majetku za rok 2020
  3. Ekonomické záležitosti
  4. Dotace a jejich průběh
  5. Různé- na vědomí
  6. Prohlášení starostky ke své funkci
  7. Diskuse

 Vyvěšeno: 10.2.2021

                                               

Příloha: