Hlavní menu

Úprava šířkových parametrů silnice II/283 v úseku Libštát - Bělá

O Z N Á M E N Í
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o., České mládeže 632/32, Liberec 6, IČO
70946078, zastoupená Jaromírem Mejsnarem, Bavlnářská 529, 513 01 Semily, nar.
25.05.1973, (dále jen „žadatel“) podal dne 22.03.2021 k Městskému úřadu Semily, odboru
dopravy – speciálnímu stavebnímu úřadu žádost o vydání společného povolení na stavbu:
„Úprava šířkových parametrů silnice II/283 v úseku Libštát - Bělá“
Komplení znění v příloze.
Příloha: