Hlavní menu

Krajský úřad přispěl na rekonstrukci vodovodu V. etapu částkou 1.545.041,98 Kč

Za přispění dotace z Krajského úřadu Libereckého kraje byl obnoven další kritický úsek vodovodu. Dotace činila 1.545.041,98 Kč.

Došlo tak k výměně kritického úseku a velkému snížení ztrát vody.