Hlavní menu

Velkokapacitní kravín v Bělé - doprava

Milí zastupitelé,
ač se jedná o slib již minulého zastupitelstva, 4 z Vás jsou ve vedení obce i toto volební období, proto se na Vás obracím s žádostí podat za OÚ námitku k územnímu řízení Změny č.II. Vycházím z veřejného zasedání zastupitelstva v červnu 2017, kdy na opakovaný dotaz ohledně zvýšeného provozu Bělá - Libštát a případného dalšího navýšení s výstavbou velkokapacitního kravína obecní zastupitelstvo reagovalo: “Zastupitelstvo akceptuje, že situace kolem dopravy se musí řešit a při připomínkovém řízení ke stavebnímu a územnímu řízení bude toto respektovat.” Očekávám tedy, že ze strany obce bude ve stanoveném termínu zaslána námitka na neakceptovatelnost jakéhokoliv navýšení dopravy Bělá - Libštát po silnici II/283.
Doufám, že to z Vaší strany v roce 2017 nebyl jen předvolební slib a Bělá to “neodesere“ víc, než to “odesrala“ teď s bioplynkou, jak nám všem ve středu pověděl sám investor.
Martin Hadinec

Připojuji se k připomínce Martina Hadince a myslím si, že můžu mluvit i za otce. Doprava zničila silnice, silnice na Svojecko není na pozemcích vlastníka silnice a její celková rekonstrukce není v dohlednu. Opravy vydrží sotva jednu zimu. Pamatuji zimy kdy nebyla ani několik dní průjezdná. Během opravy silnice číslo II/283 v těch to měsících se doprava ještě víc soustředí na silnici Svojek - Bělá. Většina bude tiše se vším souhlasit (možná někde bokem kritizovat, dokuď se opravdu nestane nějaký smrťák. Pokuď žijeme v demokracii, mělo by být vyhlášeno v obci referendum. Ať se můžou vyslovit všichni občané!!! I když možná ne bez strachu z následků.
Michal Jíra

Myslím si, že chápu dobře záměr investora vybudovat velkokapacitní kravín, protože současné zastaralé kravíny v Libštátě, Košťálově a Svojku vytváří roční ztrátu v řádech milionů. Živočišnou výrobu investor potřebuje, protože bez ní by se mu snížily mnohamilionové dotace od státu. Tomu rozumím a nejednal bych jinak. Postavit kravín v Bělé je pro něho nejvýhodnější řešení, ale nemyslím, že jediné. Pokud by stavba v Bělé nebyla schválena, věřím, že ji postaví jinde, i když nám ve své prezentaci vyloučil jakoukoli další možnou variantu. Prostě to bez nového kravína nepůjde. Tvrzení, že tu bez nového kravína „zarosteme kopřivami“, je holý nesmysl.

Když si vzpomenu na dobu, kdy se jednalo o záměru postavit u nás bioplynku, tak ještě družstvo v Košťálově fungovalo samo a nepatřilo pod DS. Mnoho lidí tehdy nepočítalo s dalšími navýšeními dopravy. Já chápu investora, je velice úspěšný, daří se mu růst a nevěřím, že by přestal s rozšiřováním svého podnikání po výstavbě kravína. Ve své prezentaci nám mimo jiné ukázal svůj záměr na vybudování lepších cest. Velmi zvýrazněná byla cesta až do Nové Vsi. Soudím z toho, že je zde myšlenka o získání další možné zemědělské lokality. Pokud by to tak dopadlo, budou velkoobjemové vozy svážet úrodu zase středem obce.

Jsem si vědom toho, že pokud bude kravín v jiné obci, bude se sem každý den dovážet „kejda“, to ovšem nemusí znamenat pro obec a komunikaci takovou zátěž, pokud se dovoz rozvrhne do určitého času, kdy je provoz minimální. Příklad 1x v 9 hodin ráno, 2x po 7. hodině večer.

Když jsem se nad tím zamyslel, napadlo mě, o co obyvatelé Bělé přijdou, když se kravín postaví jinde. Přijdeme o možnost teoretického zisku cca 200 000,- Kč za rok za odběr vody, který nám sdělil sám investor. Ubyde ale také cca 7300 tun krmiva, které tento kravín potřebuje a které by se k nám, předpokládám, dováželo především v sezóně sklizní. Přišli bychom také o stavbu, která, pokud jsem si dobře všiml, je svou rozlohou velká jako 5 kravínů vedle sebe. Doporučuji Bělákům projít se pěšky „třešinkami“ nahoru, aby si každý mohl představit, co to bude vlastně zač. Možná si již mnozí vlastníci nedalekých pozemků „pastvin nad Janatovými, nad Skálou“ uvědomují, že své parcely nebudou moci v budoucnu zhodnotit k výstavbám rodinných domů, i když je to krásné slunné místo, které by mohlo být v budoucnu pro tento účel využito.

Tato další zátěž určitě nepomůže Hostinci u Dubu. Víme, že hospoda byla živena především z cyklistů a bruslařů v letní sezóně. Kdo by si chtěl z dětmi vyrazit na kolo na úzkou silnici, po které se pohybují 40 km/h desítky tun těžké soupravy. A nebo si posedět na venkovní zahrádce, vedle které by se tyto kolosy střídaly jeden za druhým. Bělé by znovuotevření „Dubu“ velmi pomohlo. Spousta občanů zde pořádala oslavy, schůze, výročí, nebo jsme si občas zašli posedět na pivo a večeři.

Tento záměr NENÍ možné srovnávat s výstavbou rodinného domu, jak nám někteří zastupitelé nešťastně tvrdili. Podle mého názoru by o stavbě měli rozhodnout sami občané, kteří tu žijí, protože těch se to dotkne nejvíce. Žádám proto o uspořádání referenda. Toto rozhodnutí ovlivní Bělou na dlouhou dobu dopředu. Nebojte se o tom diskutovat a sdělovat své názory. Jsme si všichni rovní a každý má právo říct, co si o tom myslí. Pokud více než 50% občanů řekne, že to podporuje, tak ať se to postaví.

Radek Hadinec

Pokut jsme v demokratickém státě, mělo by být referendum nebo tajné hlasování aby se nemuseli bát lidé kteří pracují pro investora nebo mu dluží službu. Že vyslovili nesouhlas. Veřejně pak většina starších sedí jak za komunismu se svěšenou hlavou a jen doma jim huba jede. Průmyslové zemědělství s množstvím hnojiv, postřiků, erozí úrodné půdy z lánů kukuřice. Nemá nic společného s láskou ke zvířatům a půdě zděděné po naších předcích. Kteří na ní hospodařili a netěžili s dotací na množství hektarů (které ani nevlastní ale mají v pronájmu) kliček v zákonech a jejich limitů. Sedláci si vážili toho co mají kolem sebe protože je to živilo i jejich rodiny potažmo jejich okolí. Co za zničenou půdu zanechají dnešní oligarchové a jejich obdivovatelé?

Dobrý den,

včera si přítel stěžoval na zápach z bioplynové stanice a následně i na zápach od kuřat. Dnes, když jsme přišli po fotbalu, byl kolem nás opět cítit zápach od kuřat a střídavě i zápach z bioplynové stanice. Paní starostka avizovala, abychom o podobných problémech informovali. Přistěhovat se do klidné vesnice je sice krásná myšlenka, ale určité faktory spokojené žití v ní značně znepříjemňují. My, sousedé a mnozí další by ocenili, kdyby se tato problematika (vy)řešila co nejdříve. Snášet takové podmínky další desítky let je nemyslitelné, nepředstavitelné a rozhodně to není motivující pro další rodiny, aby se do Bělé stěhovali. Z vyprávění známých a kamarádů, bělských "domorodců", jsem poznala minulost této krásné vísky, kdy bylo vše "zalité sluncem" a nyní mi připadá, že se podmínky žití pozvolna zhoršují a názory obyvatel, kterým není budoucnost lhostejná, mnohdy nebývají brány v potaz, což mě mrzí. Odmítám mlčet s davem, také mi záleží na tom, abych měla co pít, co dýchat, kde se bezpečně pohybovat, prostě mít kde zdravě žít...
Prosím širokou veřejnost a zastupitele obecního úřadu, aby nenechávali vše jen tak proplouvat mezi prsty.

S poděkováním a s doufáním v lepší zítřky
Nikola Poláková

Dobrý den,požádala jsem z osobních důvodů administrátora o smazání mého příspěvku z vlastního rozhodnutí.Týkal se územního plánu a cest v Bělé,ale byl chybně zařazen do této skupiny příspěvků( o kravíně)Omlouvám se .Děkuji.Vžádném případě nejde o cenzuru ze strany zastupitelů nebo paní starostky.J.Malá

Jsme to jenom my občané, kdo rozhoduje o tom, jak zde budeme žít a ne úřady a podnikatelé, jak si mylně někdo představuje. Je to naše malá krásná vesnička. Mladí zde zůstávají, zakládají rodiny, staví si domy, přestavují starší domky, a to již samo o sobě o něčem hovoří.

Troufám si říci, že je to právě proto, že to zde mají rádi i přesto, že zde nemáme obchod, školu ani kulturní zařízení, ale zato tady máme klid. Proto nebuďme hloupí a nenechme si ho vzít. Někdy je kouzelné žít v prostředí, kde nic není a přeci je tam hezky. Vždyť se nejedná snad ani už tak o nás, ale o budoucnost našich dětí, vnoučat a dále i pravnoučat, prostě o budoucí generace, a proto nepřipravme je o tento klid a bezpečí v naší malé krásné vesničce.

Lidé z měst utíkají právě za tímto klidem a my si ho svým rozhodnutím necháme vzít?

Uvědomujete si, jakou tu máme krásnou přírodu? Chodíte někdy na procházky do polí a luk okolo Bělé? Jestli ano, tak mi dáte jistě za pravdu. Jsme daleko od hluku města a průmyslu, proto braňme si tyto naše hodnoty, které máme zadarmo a nemusíme za klidem a čerstvým čistým vesnickým vzduchem utíkat pryč.

My občané (ani zastupitelé) se přece nemusíme řídit fakty z úřadů, my jako obec jsme právní subjekt a máme právo si rozhodovat sami. Možná mě nyní nařknete z pocitů, ale jsou to v tomto případě právě ty pocity, které nám říkají, jak tu chceme dále žít a na rozhodování máme ze zákona právo, jelikož občané tvoří ten právní subjekt a ne zájmy podnikatelů. Proto Vás zastupitelé, žádám

a prosím, nechte rozhodnout občany, protože právě oni mají to právo. Ať už bude rozhodnuto

tak či onak, bude to rozhodnutí spravedlivé. Ani si neuvědomujete, jak velké rozhodnutí máte na svých bedrech pro budoucí generace. Volební období je čtyřleté, ale vaše rozhodnutí ovlivní další a další generace. Opravdu to takhle chcete?

Věřte mi, že jsem dlouho zvažovala, zda tento článek napsat nebo ne, ale situace, do které nás tento územní plán dostal, je pro náš další život v naší malé krásné vesničce rozhodující.

Zde bych si dovolila citovat slova naší paní starostky „Na základě jednání malých obcí je vidět tendence, že stát chce malé obce slučovat do větších celků, ale pořád říkám, co si tady uděláme - je naše, a můžeme si o tom rozhodovat jako Běláci. Takže se musíme snažit, za každou cenu, udržet svoji samosprávu a zachovat si tu naši vesničku Bělou“ (zápis z veřejného zastupitelstva ze dne 6.12.2017). Paní starostka opět toto znovu zopakovala na veřejném zastupitelstvu 19.12.2018: „A tak znovu opakuji, co si tady uděláme-je naše, a můžeme si o tom rozhodovat jako Běláci…“

Stále ještě totiž neproběhlo veřejné zastupitelstvo, kde bychom se konečně už mohli vyjádřit jako Běláci.

(„Všechna jejich stanoviska budou probrána na veřejném zastupitelstvu obce Bělá, kde se k nim bude moci vyjádřit veřejnost.“ Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 31.10.2018). 27.03 2019 proběhlo veřejné projednání o upraveném a posouzeném Návrhu změny č.2 územního plánu, ale veřejné zastupitelstvo od této doby ještě neproběhlo.

A tak se tedy ptám, kdy bude toto veřejně projednáno na veřejném zastupitelstvu a budeme se moci jako Běláci rozhodnout?

Děkuji.
Iva Hadincová

Ahoj Ivo,
veřejné projednání změny územního plánu č.2 proběhne v rámci veřejného zastupitelstva, které proběhne 19.6.2019 od 18:00 v zasedací místnosti OÚ Bělá. Měj se.

Děkuji za informaci. Pozvánku na veřejné zasedání zastupitelstva jsem si přečetla. Tady si jen dovolím přidat poznámku, vzhledem k velkému počtu bodů na projednání, zda by nebylo vhodnější vymezit prostor k diskusi o územním plánu č.2 zvlášť, např. od 17,00 - 18,00 hod, jako tomu bylo v otázce návrhu pomníku obětem 1. světové války 19.12.2018. Každopádně Vám ale děkuji, že jste vzali v potaz závažnost celé situace a referendum ze strany OÚ se bude veřejně projednávat. Iva H.

Ahoj Ivo,
na programu veřejného jednání 19.6. jsme se shodli všichni zastupitelé na pracovní poradě. Tento program byl zveřejněn formou pozvánky. Změnu programu nyní provádět nebudeme. Předpokládáme, že ostatní body, které jsou na programu nebudou nijak časově náročné, proto bude dostatek času na projednání bodů o změně územního plánu a o referendu.
Michal.

Děkuji Iva H.

Přidat komentář