Hlavní menu

Právní vymahatelnost bodů memoranda

Dne 13.5.2020 proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva, kterého se zúčastnil i pan Chuchlík. Během tohoto zasedání se podepisovalo memorandum, které by mělo být jakousi smlouvou o smlouvě budoucí.
Během diskuze s občany jsem se snažila od pana Ing. Ježka zjistit, které body memoranda je a které naopak není možné právně zasmluvnit. Bylo mi sděleno, že v tuto chvíli není možné odpovědět, a že to bude věcí dalšího jednání s právníky.

K mému velkému překvapení se hned dva týdny po tomto zastupitelstvu konalo další veřejné zasedání, kde jsem svůj dotaz pokládala znovu, tedy které body memoranda jde či nejde zasmluvnit. Bohužel ani po dvou týdnech nikdo ze zastupitelů stále nezná odpověď! Navíc jsem se dozvěděla, že takovou informaci se dozvím až po podpisu smlouvy, která však nebude obcí zveřejněna. Z tohoto zasedání bohužel na internetu stále ještě není zápis (8. června).

Nemohu mluvit za všechny občany, ale osobně z toho nemám dobrý pocit. Naopak si říkám, co vlastně mělo podepisování memoranda znamenat, když výsledek nebudeme před podpisem vůbec znát. Připomíná mi to něco jako když se říká, že slibem nezarmoutíš.

Takové jednání zastupitelů ve mě nevzbuzuje pocit bezpečí a jistoty, že opravdu zastupují nás, občany. Nu a protože mi zastupitelé nedokázali odpovědět a dát jistotu, že i přese všechno budou občané chráněni a slibované jistoty naplněny, rozhodla jsem se tyto informace
si zjistit sama.
Proto jsem kontaktovala právničku, která pro mě měla do 24 hodin odpověď. Tento časový úsek, za který se dá zjistit, které body memoranda jsou či nejsou zasmluvnitelné, je jen smutným příkladem toho, že kde není vůle ani pšenka neporoste.

A co jsem se vlastně od právničky dozvěděla? Zasmluvnit jdou všechny body memoranda! Jde jen a pouze o to, jak moc na nich zastupitelé budou trvat. Samozřejmě, že některé jdou zasmluvnit lehce a jiné jsou trochu komplikovanější, ale zasmluvnit jde opravdu každý bod tohoto memoranda.
Proto nerozumím tomu, proč se od Ing. Ježka na zastupitelstvu dozvídáme, že ne všechny body jsou právně vymahatelné a které to jsou se navíc dozvíme až po podpisu smlouvy. Ale jak se to dozvíme, když se na smlouvu nemůžeme podívat, neboť ji obec nebude zveřejňovat?
Jedinou možností tedy zůstává se po podpisu smlouvy podívat do registru smluv, kde musí být ze zákona uložena a přístupná. To lze však až po jejím podpisu a tím nabytí platnosti.

Pevně věřím, že zastupitelé jak sami prezentují, opravdu bojují za naši obec a rozhodně nedojde k pochybení, protože dle slov oslovené právničky by se zastupitelé dopustili porušení péče řádného hospodáře v tu chvíli, kdy by netrvali na zasmluvnění všech bodů memoranda, které podepsali.

Nebudu asi daleko od pravdy, když řeknu, že pan Chuchlík chce začít stavět co nejrychleji, protože podle původních plánú, již mohl kravín stát. Tím bezesporu vzniká tlak na všech stranách. A taková právnická jednání nejsou jednoduchá a určitě vyžadují mnoho energie pro všechny zúčastněné. Avšak jsou naprosto nezbytnou součástí tohoto procesu. A protože pořádek dělá přátele, a to je to, co naše obec v dnešních dnech potřebuje, pořádek a jasné odpovědi, které holt vyžadují vůli a čas.

Mgr. Zuzana Frelich Bieliková

Přidat komentář