Hlavní menu

Schválení změny ÚP

Včera, dne 19. června 2019 byla pěti našimi zastupiteli schválena Změna územního plánu obce Bělá. Ve všech předešlých debatách s občany jsme slyšeli jasný názor, že zastupitelé se budou rozhodovat pouze na základě stanovisek dotčených orgánů, které jsou vyjádřeny v dokumentu SEA.
V diskusi před samotným hlasováním o přijetí změny ÚP, jsem upozornila na jasně prokazatelný a doložitelný fakt, že v minimálně jednom bodě, který je ke všemu pro občany Bělé velmi citlivý a dlouhodobě kritizovaný, jsou v dokumentu SEA udány chybné a zavádějící informace. A tímto se pro mě dokument jako takový stává naprosto nedůvěryhodným materiálem. Za prvé je smutné, že správnost takovéhoto dokumentu si hlídá pouhý občan a ne naši vysoce kvalifikovaní, manažersky schopní a technicky zkušení zastupitelé, když už své rozhodnutí o informace v SEA opírají. Ale za druhé, je tato chyba, na kterou jsem poukázala v SEA jediná? Nemělo by se zcela logicky po takovémto upozornění hlasování o přijetí změny ÚP odsunout a nechat správnost dokumentu SEA přezkoumat? Můj osobní názor je ten, že ANO. Zodpovědný zastupitel by takto činil, aby měl čisté svědomí, že se rozhodl na základě skutečně pravdivých a doložitelných informací.
Rozhodlo tedy našich pět zastupitelů na základě faktů? Nebo na schválení změny ÚP měla vliv skutečnost, že dva z nich ve změně mají osobní zájem? Nebo čím to, že rozhodnutí padlo za každou cenu?

Dagmar Novotná

Přidat komentář