Hlavní menu

Veřejné prohlášení před hlasováním o schválení kravína

Dámy a pánové, vážení občané, drazí sousedé

dovolte mi pár slov ještě před veřejným odhlasováním stavby kravína. Tato slova jsou názorem naší rodiny a jsme si vědomi, že ne každý jej s námi sdílí. Na druhou stranu však pevně věříme, že stejně jako my respektujeme názory jiné, bude i ten náš respektován.

Za naši rodinu nesouhlasíme s výstavbou kravína z několika důvodů:
Velkokapacitní chov dobytka považujeme za neetický a jsme přesvědčeni, že by se od takového způsobu chovu mělo spíše opouštět a ne jej podporovat.
Ceny nemovitostí v Bělé rapidně klesnou. Zatímco malá hospodářství atraktivitu lokality zvyšují díky velkému zájmu o agroturistiku a lokální produkty, velkokapacitní chovy mají efekt zcela opačný.
Navýšení dopravy na silnici č. II/283. Zde nemá cenu nic dodávat, to je prostě fakt, se kterým se bohužel budeme muset smířit.
Máme velké obavy, že přijdeme o vodu nebo že jí bude velmi málo. V době globální klimatické krize je čiré bláznovství se dobrovolně zbavovat toho nejcennějšího, co máme, vlastní vody.

Pohledu pana Chuchlíka rozumíme a na jeho místě bychom pravděpodobně svoje podnikání chtěli řešit stejně. Čemu však nerozumíme je způsob, jakým jsou jednání vedena a jakému nátlaku museli buď jednotliví občané či celá obec čelit. Výhrůžky, ať už osobní či na stranu obce a plané sliby připomínají doby ne až tak dávno minulé.
Obecní zastupitelstvo nejen že tomuto nátlaku ustupuje, ale samo se na něm aktivně podílí. Díky nerozhodnému výsledku referenda dostalo zastupitelstvo do rukou bianco šek. Jak s ním naložilo, vidíme všichni v přímém přenosu:
odmítnutí petice chatařů a chalupářů, kteří zde vlastní nemovitost a do obecní kasy přispívají placením daně z nemovitosti.
odmítnutí hlasů občanů trvale žijících v Bělé, kteří se z různých důvodů nemohli referenda zúčastnit
nenaplnění péče řádného hospodáře přijetím nevýhodných podmínek, zavazováním se soukromému subjektu a neschopností nebo nevolí vyjednat a zasmluvnit požadavky občanů v tzv. memorandu
osobní útoky, zesměšňování, neschopnost nebo nevůle odpovědět na legitimní dotazy občanů ve věci výstavby kravína

Obec Bělá se tak díky rozhodnutí současného zastupitelstva dostává do područí soukromého subjektu a nastupuje na cestu oligarchismu.
Na kolik jako občané chceme tuto cestu nastoupit, je nyní již zcela irelevantní. Složení zastupitelstva budeme moci ovlivnit až u dalších voleb. To však již budou smlouvy podepsané, platné a předpokládám, že i velmi těžce vypověditelné či dodatkovatelné.
Jsme přesvědčeni, že i za cenu toho, že do obecní kasy nepřitečou peníze od soukromých subjektů, bychom měli tento návrh odmítnout. A naopak hledat si jinou, nezávislou cestu k udržitelné prosperitě a tím tvořit vlastní identitu obce Bělá. Budovat si vlastní hrdost a budoucnost bez ustupování mocným. Rozhodnutí podpořit výstavbu kravína vnímáme jako velké ohrožení nejen našeho životního prostředí a soukromého majetku v Bělé, ale především jako ohrožení morálních hodnot v obci.
Současnému zastupitelstvu bychom proto rádi připomenuli, že jsou volenými zástupci občanů Bělé a zájem občanů by pro zastupitelstvo měl být na prvním místě. Zastupitelstvo občany zastupuje, tedy slouží. Není neomezeným vládcem, či chcete-li, diktátorem. Nemělo by ani sloužit zájmům soukromých subjektů, chcete-li oligarchů. Současná situace v obci tak věrně kopíruje situaci ve vládě České republiky. Politika obce je směřována do podpory holdingu, jednání připomínají loutkové divadlo. Nerespektování vůle občanů a odevzdání budoucnosti obce zcela do cizích rukou. Je tedy na místě se ptát - je tohle ještě vůbec demokracie?

Děkuji za pozornost.

Pavel a Zuzana Frelichovi

Zde jsou lidi nepřející, zlí, závistiví, pomlouvačný. Zajetá komunita, která nikoho mezi sebe nepřijme! Zastupitelstvo uplatňuje mocenský přístup k lidem a jakmile máte svůj názor je vám vyhrožováno. Je to prostě jedna z těch horších vesnic v okolí.

Nedovedu posoudit, jestli je Bělá jednou z nejhorších vesnic v okolí, poměry v okolních vesnicích mi nejsou známy. Na sousedy si stěžovat nemůžu (to spíš oni na mě :D), ty máme skvělý. A ostatní? Nemyslím si, že by byla Bělá v něčem vyjímečná, lidi jsou všude stejný...A že situace kolem kravína vesnici rozhádala? Ano, to je sice pravda, ale nemyslím si, že by v tom bylo něco osobního.

Přidat komentář