Menu główne

Nebezpečný odpad a velkoobjemový kontejner

Sběr nebezpečného odpadu sobota 4.11.2023 13:15 - 13:25 + velkoobjem + spotřebiče + železný šrot

Svoz NEBEZPEČNÉHO ODPADU

bude v sobotu 4.listopadu před OÚ od 13:15 - 13:25 hod. - pouze při osobním předání s prokázáním občanského průkazu!!!

to znamená: oleje a tuky, barvy, lepidla, léky, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, hnojiva, akumulátory, baterie, články a zářivky.

Současně bude od pátku 3.11. do neděle 5.11. probíhat sběr do: VELKOOBJEMOVÉHO KONTEJNERU,

který je určen na větší odpad z domácností, který se nevejde do černého kontejneru na komunální odpad.

Do kontejneru nepatří: Gumy od aut, eternit, asfalt, stavební odpad…, toto je nebezpečný odpad, který si musí původce odvést samostatně na skládku!!!

Zákaz ukládání odpadu vznikajícího z podnikatelské činnosti.

Odpad pořádně rovnejte, ať se kontejner zaplní. Děkujeme.

Zároveň se bude pouze v termínu od 3.11. do 5.11na odpadovém hospodářství pod budovou OÚ sbírat tento odpad:

Po levé straně odkládat ELEKTROODPAD Z DOMÁCNOSTÍ, TV, monitory, pračky, lednice, sporáky.

Po pravé straně odkládat - SBĚR  ŽELEZA.

Příloha: