Menu główne

Přiznání k dani z nemovitých věcí do 31.1.2024 - koho se nově týká oznámit změnu

Novela zákona o dani z nemovitých věcí nově zavádí řadu změn, které budou platit již od roku 2024. Ve většině případů nebudete muset nic dělat, neboť změny zohlední správce daně automaticky, jindy ale budete muset podat daňové přiznání. Níže najdete v příloze přehled hlavních změn, které se nejčastěji dotknou poplatníků této daně. 

Pozor, tato změna se dotkne skoro všech vlastníků!