Menu główne

Velkoobjemový kontejner + svoz nebezpečného odpadu

Nebezpečný odpad a velkoobjemový kontejner + spotřebiče a železný šrot

Sběr nebezpečného odpadu .........sobota 1.6.2024 od 13:35 - 13:55

Svoz NEBEZPEČNÉHO ODPADU

bude v sobotu opadu před OÚ od 13:35 - 13:55 hod. - pouze při osobním předání s prokázáním občanského průkazu!!!

to znamená: oleje a tuky, barvy, lepidla, léky, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, hnojiva, akumulátory, baterie, články a zářivky.

Současně bude od pátku  31.5.do neděle 2.6. probíhat sběr do: VELKOOBJEMOVÉHO KONTEJNERU,

který je určen na větší odpad z domácností, který se nevejde do černého kontejneru na komunální odpad.

Do kontejneru nepatří: Gumy od aut, eternit, asfalt, stavební odpad…, toto je nebezpečný odpad, který si musí původce odvést samostatně na skládku!!!

Zákaz ukládání odpadu vznikajícího z podnikatelské činnosti.

Odpad pořádně rovnejte, ať se kontejner zaplní. Děkujeme.

Zároveň se bude pouze v termínu od 31.5. do 2.6na odpadovém hospodářství pod budovou OÚ sbírat tento odpad:

Po levé straně odkládat ELEKTROODPAD Z DOMÁCNOSTÍ, TV, monitory, pračky, lednice, sporáky.

Po pravé straně odkládat - SBĚR  ŽELEZA.

Kontakt na obecního pracovníka, který bude na ukládání dohlížet: 731703250 p. Muller.

Příloha: