Menu główne

Omezení želez. podjezdu směrem na Ústí

Provedení částečné uzavírky silnice č. II/283 v úseku železničního

podjezdu ev. č. 283-026 v obci Bělá v období od 25.05. do 14.06.2024

z důvodu stavebních prací při rekonstrukci výše uvedeného železničního

podjezdu. Objízdná trasa se nenařizuje.