Menu główne

Vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity

Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 o místním poplatku z ubytovací kapacity