Menu główne

Poplatky na rok 2016

OZ schválilo výši poplatků na rok 2016.

Dochází k jediné změně, a to k drobnému navýšení poplatku o 60,-Kč /rok z kabelové televize na konečnou částku 1500,-Kč/rok.

U ostatních poplatků zůstávají ceny stejné jako v předchozím roce.

Splatnost poplatků je od března do června 2016.

Vodné po zapsání se splatností od října do prosince 2016.

Platbu lze provést v hotovosti přímo na obci. Pokladna otevřena každou středu od 15-18 hod.

Dále je možné zaplatit převodem na účet č.:9026581/0100, jako variabilní symbol uvést číslo popisné.

V příloze je přehledný rozpis poplatků.

 

Příloha: