Menu główne

Obec Bělá nebude provádět osvobození pozemků označených „ ostatní plocha – neplodná půda“.

Věc: Rozhodnutí o postupu k žádostem na osvobození tzv.“ ostatní plochy - neplodné půdy“ v Ktú Bělá u Staré Paky.

 

Vzhledem k tomu, že obec Bělá nevyužila možnosti zvýšení koeficientu daně z nemovitých věcí ve svém katastru, nebude provádět osvobození pozemků označených „ ostatní plocha – neplodná půda“.

Tyto pozemky v současné době vesměs vykazují souvislé porosty- takže plní funkci lesa, se kterým přímo sousedí, a nebo užitné plochy u obydlí či již obdělávané louky a zahrady. Na mezích jsou vzrostlé nálety, které lze využít na palivo.

Je žádoucí, aby si vlastníci přepsali na katastru tyto pozemky podle skutečné kultury pozemku, která se tam aktuálně nachází. Z těchto kultur je daň z nemovitostí mnohem nižší.

Tato daň tvoří důležitou složku obecního rozpočtu. Pokud by došlo k jejímu propadu, museli bychom přistoupit ke zvýšení koeficientu, což by bylo kontraproduktivní, / část pozemků by byla osvobozena- neplodná půda, a zbytek ….. stavby, lesní pozemky, zastavěné plochy a nádvoří atd...by byl zatížen dražší daní.

V konečném součtu by vlastníci zaplatili na dani z nemovitostí mnohem více, a to není záměrem zdejší obce/.

Tento postup byl osobně konzultován se správcem daně v Semilech.

 

Za Obec Bělá

Alena Mihulková

starostka

 

Příloha: