Menu główne

Dobrá zpráva do obce Bělá z areálu bioplynové stanice DS Agro Energie

Dovoluji si zveřejnit informace ohledně příslibu p. Chuchlíka o zastřešení koncového skladu BPO:

Dobrá zpráva do obce Bělá z areálu bioplynové stanice DS Agro Energie

V létě letošního roku vznikl problém s plynovou plachtou fermentoru, při kterém bohužel unikal z nedofermentované hmoty zápach do obce Bělá. Řešením byla realizace druhého, plynotěsně zastřešeného koncového skladu, který jsme v rekordně krátkém čase postavili a již jsme spustili první provozní zkoušky. V případě vyskytnutí problému s stávajícími fermentory, máme nyní k dispozici kapacitu 2200 metrů krychlových plynotěsného skladu, do kterého je možné fugát přečerpat a z kterého není možný únik zápachu. Při obvyklém provozu zde bude skladována močka či kejda z kravínů do té doby, než ji bude možné dle správného agrotechnického postupu aplikovat na pole a louky. V každém případě je to z naší strany krok ke zlepšení vzájemného soužití bioplynové stanice a obyvatel Bělé, ke kterému došlo na základě jednání a dohody se zastupiteli obce.

S přáním krásných a klidných svátků vánočních za DS Holding a.s. J. Chuchlík .