Menu główne

Sběr nebezpečného odpadu, velkoobjem + spotřebiče 6.6.2020

Svoz NEBEZPEČNÉHO ODPADU

bude v sobotu 6.6.2020 před OÚ od 13:35-13:55 hod.- pouze při osobním předání s prokázáním občanského průkazu!!!

to znamená: oleje a tuky, barvy, lepidla, léky, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, hnojiva, akumulátory, baterie, články a zářivky.

Současně bude od pátku 5.6. do neděle 7.6. probíhat sběr do: VELKOOBJEMOVÉHO   KONTEJNERU,

který je určen na větší odpad z domácností, který se nevejde do černého kontejneru na komunální odpad.

Do kontejneru nepatří: Gumy od aut, eternit, asfalt, stavební odpad…, toto je nebezpečný   odpad, který si musí původce odvést samostatně na skládku!!!

Zákaz ukládání odpadu vznikajícího z podnikatelské činnosti. / fólie od balíků sena zemědělců, sudy…atd/

Odpad pořádně rovnejte, ať se kontejner zaplní. Děkujeme.

Zároveň se bude pouze v termínu od pátku 5.6. do neděle 7.6. na odpadovém hospodářství pod budovou OÚ sbírat tento odpad:

Po levé straně odkládat ELEKTROODPAD Z DOMÁCNOSTÍ, TV, monitory, pračky, lednice, sporáky.

Po pravé straně odkládat  - SBĚR  ŽELEZA.

Na vše bude dohlížet náš pověřený pracovník p. Muller. tel: 731703250.