Menu główne

Návrh - Závěrečný účet obce Bělá za rok 2019 a zpráva kontrolora

Návrh závěrečného účtu obce Bělá za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019.

Přezkoumání hospodaření obce provedly Ing.Daniela Erban a Mgr. Ivana Nosková – osoby oprávněné k výkonu dané kontroly Krajským úřadem v Liberci.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se Zák.č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků.

Na základě této kontroly nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Při přezkoumání hospodaření obce nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bělá schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2019 bez výhrad.

 

 

Kategorie: