Hlavní menu

Bělské setkání všech generací

Srdečně Vás zveme na BĚLSKÉ SETKÁNÍ VŠECH GENERACÍ u příležitosti slavnostního otevření dětského hřiště.

Akce se koná v pátek 15.9. od 16h na hřišti. V 16h společně otevřeme nové hřiště, děti si ozkouší nové prolézačky a houpačky, dále zde bude možnost malování na obličej. Od 18h k poslechu i tanci zahraje pan Petr Červený.

Přijďte se pobavit a užít si společně tuto akci. Těšíme se na Vás!

Pozvánka na Vinnou degustaci

OÚ Bělá Vás srdečně zve na VINNOU DEGUSTACI, která se koná 13. 10. 2023 od 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá. Degustaci povede pan Ondřej Kuřík a k poslechu zahrají Mříčenští muzikanti pod vedením Miloše Farského.

Vstupenky jsou v předprodeji u paní Čeřovské (tel. 607 624 098). Cena vstupenky je 250 Kč.

Občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vás.

Kominík v Bělé 22. a 23. 9. 2023

Kominík Kominík pan Jelínek z Nové Paky přijede 22. a 23. 9. 2023. Cena za vyčištění a revizi jednoho komínu je 450 Kč.

Objednávku ve tvaru:
čp, jméno a příjmení, telefonní číslo a termín (pátek nebo sobota) posílejte SMSkou na tel. 607 624 098 paní Čeřovské.

Uzavírka silnice č. II/283 v úseku Libštát - Bělá v termínu od 17.07.2023 do 13.10.2023 z důvodu úpravy šířkových parametrů silnice II/283.

Oznámení o zahájení správního řízení – částečná uzavírka silnice č. II/283 v úseku

Libštát – Bělá a usnesení o stanovení lhůt

Městský úřad Semily, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad

podle § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění

pozdějších předpisů, obdržel dne 29.06.2023 žádost společnosti MI Roads a.s., Koželužská

2450/4, 180 00 Praha 8, IČO 17331099, ve věci zastoupené společností Dopravní značení

Uzavírka přejezdu u OÚ v obci Bělá 22.6 - 29.6.2023, objízdná trasa

Oznamujeme, že po urgenci - teprve dnes jsme obdrželi oficiální vyjádření k uzavírce:

Provedení úplné uzavírky železničního přejezdu P4492 Bělá, přes silnici II/283 dle situace, která je přílohou tohoto rozhodnutí, z důvodu opravy železničního svršku, v období od 22.06.2023 do 29.06.2023.

Na základě požadavku obce a po předchozí domluvě s projektantem bude pro chodce a cyklsity zřízena přechodová lávka.

Veřejné jednání OZ - středa 21.6.2023 od 18 hod. v zasedačce OÚ

Veřejné jednání OZ - středa 21.6.2023 od 18 hod v zasedačce OÚ.

Výroční oslavy

Přijměte srdečné pozvání na výroční oslavy v Bělé 3-4.června 2023.

Veřejné jednání obecného zastupitelstva - středa 26.4.2023 od 18 hodin v zasedačce oú

Veřejné jednání obecního zastupitelstva v Bělé 

STŘEDA  26.4.2023

od 18:00 v zasedačce oú

Program:

1. Kontrola z minulého jednání

2. Ekonomické záležitosti

3. Rozpočet 2023

4. Ostatní

5. Diskuse

6. Usnesení

Sběr nebezpečného odpadu sobota 3.6.2023 13:35-13:55 + velkoobjem + spotřebiče + železný šrot

Svoz NEBEZPEČNÉHO ODPADU

bude v sobotu 3.června před OÚ od 13:35-13:55 hod. - pouze při osobním předání s prokázáním občanského průkazu!!!

to znamená: oleje a tuky, barvy, lepidla, léky, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, hnojiva, akumulátory, baterie, články a zářivky.

Současně bude od pátku 2.6. do PONDĚLÍ 5.6 probíhat sběr do: VELKOOBJEMOVÉHO   KONTEJNERU,

Síť poskytovatelů registrovaných sociálních služeb působících na území ORP Semily

Síť poskytovatelů registrovaných sociálních služeb působících na území ORP Semily.

Každý občan má možnost využít jejich služeb.

Celý soupis naleznete v tabulce v příloze.

Stránky