Hlavní menu

Uspávání broučků

Zveme všechny malé děti s lampionky na hledání a uspávání broučků.

V sobotu 4. listopadu v 16:30 vyrazíme na krátkou procházku, kde uložíme broučky a berušky k zimnímu spánku.

Podzimní setkání důchodců

Srdečně vás zveme na tradiční setkání důchodců v pátek 3. listopadu od 16h v zasedací místnosti OÚ.

Nebezpečný odpad a velkoobjemový kontejner

Sběr nebezpečného odpadu sobota 4.11.2023 13:15 - 13:25 + velkoobjem + spotřebiče + železný šrot

Svoz NEBEZPEČNÉHO ODPADU

bude v sobotu 4.listopadu před OÚ od 13:15 - 13:25 hod. - pouze při osobním předání s prokázáním občanského průkazu!!!

to znamená: oleje a tuky, barvy, lepidla, léky, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, hnojiva, akumulátory, baterie, články a zářivky.

Současně bude od pátku 3.11. do neděle 5.11. probíhat sběr do: VELKOOBJEMOVÉHO KONTEJNERU,

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů do 15.listopadu 2023.

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů do 15.listopadu 2023.

Veřejné jednání OZ - středa 18.10.2023 od 18 hod. v zasedačce OÚ

Veřejné jednání obecního zastupitelstva v Bělé

STŘEDA  18.10.2023 od 18:00 v zasedačce OÚ

Program:

1. Kontrola z minulého jednání

2. Ekonomické záležitosti

3. Dělení pozemků a pozemkové úpravy

Bělské setkání všech generací

Srdečně Vás zveme na BĚLSKÉ SETKÁNÍ VŠECH GENERACÍ u příležitosti slavnostního otevření dětského hřiště.

Akce se koná v pátek 15.9. od 16h na hřišti. V 16h společně otevřeme nové hřiště, děti si ozkouší nové prolézačky a houpačky, dále zde bude možnost malování na obličej. Od 18h k poslechu i tanci zahraje pan Petr Červený.

Přijďte se pobavit a užít si společně tuto akci. Těšíme se na Vás!

Pozvánka na Vinnou degustaci

OÚ Bělá Vás srdečně zve na VINNOU DEGUSTACI, která se koná 13. 10. 2023 od 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá. Degustaci povede pan Ondřej Kuřík a k poslechu zahrají Mříčenští muzikanti pod vedením Miloše Farského.

Vstupenky jsou v předprodeji u paní Čeřovské (tel. 607 624 098). Cena vstupenky je 250 Kč.

Občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vás.

Kominík v Bělé 22. a 23. 9. 2023

Kominík Kominík pan Jelínek z Nové Paky přijede 22. a 23. 9. 2023. Cena za vyčištění a revizi jednoho komínu je 450 Kč.

Objednávku ve tvaru:
čp, jméno a příjmení, telefonní číslo a termín (pátek nebo sobota) posílejte SMSkou na tel. 607 624 098 paní Čeřovské.

Uzavírka silnice č. II/283 v úseku Libštát - Bělá v termínu od 17.07.2023 do 13.10.2023 z důvodu úpravy šířkových parametrů silnice II/283.

Oznámení o zahájení správního řízení – částečná uzavírka silnice č. II/283 v úseku

Libštát – Bělá a usnesení o stanovení lhůt

Městský úřad Semily, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad

podle § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění

pozdějších předpisů, obdržel dne 29.06.2023 žádost společnosti MI Roads a.s., Koželužská

2450/4, 180 00 Praha 8, IČO 17331099, ve věci zastoupené společností Dopravní značení

Uzavírka přejezdu u OÚ v obci Bělá 22.6 - 29.6.2023, objízdná trasa

Oznamujeme, že po urgenci - teprve dnes jsme obdrželi oficiální vyjádření k uzavírce:

Provedení úplné uzavírky železničního přejezdu P4492 Bělá, přes silnici II/283 dle situace, která je přílohou tohoto rozhodnutí, z důvodu opravy železničního svršku, v období od 22.06.2023 do 29.06.2023.

Na základě požadavku obce a po předchozí domluvě s projektantem bude pro chodce a cyklsity zřízena přechodová lávka.

Stránky