Hlavní menu

Uzavírka přejezdu do Libštátu v pátek 15.4. od 8-11 hod.

Dnes byl stavební společností upřesněn čas uzavírky železničního přejezdu na silnici II/283 mezi Libštátem a Bělou. Přejezd bude uzavřen v pátek 15. 4. 2016 v době od 8:00 hod. do cca 11:00 hod. Souhlas s uzavírkou železničního přejezdu byl vydán odborem dopravy Libereckého kraje dne 29. 3. 2016 po čj. KULK 23232/2016/280.8/Ls. Po dobu uzavírky železničního přejezdu pojedou spoje náhradní autobusové dopravy z Liberce do Staré Paky a opačně po objízdné trase z Libštátu po komunikacích III/28311 - II/286 - II/284 přes Lomnici nad Popelkou do Staré Paky a opačně.

Poplatky na rok 2016

OZ schválilo výši poplatků na rok 2016.

Dochází k jediné změně, a to k drobnému navýšení poplatku o 60,-Kč /rok z kabelové televize na konečnou částku 1500,-Kč/rok.

U ostatních poplatků zůstávají ceny stejné jako v předchozím roce.

Splatnost poplatků je od března do června 2016.

Vodné po zapsání se splatností od října do prosince 2016.

Platbu lze provést v hotovosti přímo na obci. Pokladna otevřena každou středu od 15-18 hod.

Dále je možné zaplatit převodem na účet č.:9026581/0100, jako variabilní symbol uvést číslo popisné.

Aktuální upřesnění uzavírek železničních přejezdů a omezení autobusů

Uzavírky a omezení autobusových spojů a průjezdnosti na Libštát

Veřejné zasedání 9.března 2016 od 18:00

Pozvánka v příloze.

Výluka drah - hoření trať

Bude prováděna konečná úprava železničních přejezdů - hoření trať.

Výluka v těchto dnech:

V Bělé, přejezd u hoření zastávky ....... 13.4.2016  od 7:30 - 19:20 hod.

V Libštátě Na Vršku ............................ 14.4.2016  od 7:30 - 19:20 hod.

V Libštátě Na Lomnici ......................... 15.4.2016  od 7:30 - 19:20 hod.

Nové časopisy pro občany

Oznamujeme všem občanům, že si mohou v naší knihovně nově zapůjčit tyto časopisy:

D-TEST

ZAHRÁDKÁŘ

RECEPTÁŘ

Vzhledem k tomu, že se jedná o časopisy, které chodí 1x měsíčně, tak je interval zapůjčení na 1 týden.

Zajímají Vás kotlíkové dotace?

Zajímají a hodlám jich využít
42% (5 hlasů)
Zajímají, ale teprve je zvažuji
17% (2 hlasy)
Chtěl bych více informací
8% (1 hlas)
Vůbec mě nezajímají
33% (4 hlasy)
Celkem hlasů: 12

Obecní pokladna bude otevřena ve středu 6.1 2016 od 15:00 hodin.

Obecní pokladna bude otevřena ve středu 6.1 2016 od 15:00 hodin.

Kotlíkové dotace

6.ledna 2016 od 18:00 hodin bude v zasedačce obecního úřadu v Bělé firma, která vám nabízí poradenství s dotací na kotle.

Územní plán- nová změna- podněty dodat do 29.2.2016.

Ú Z E M N Í P L Á N O B C E B Ě L Á
Informace k územnímu plánu
V září 2015 byla dokončena první změna Územního plánu obce Bělá. Vzhledem k požadavku jednoho velkého investora, budeme muset v dohledné době řešit druhou změnu ÚP. Dojde ke zkrácení lhůty pro sběr nových požadavků. Dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. nyní shromažďujeme podklady.

Stránky