Hlavní menu

Městský úřad Semily oznamuje zahájení řízení ve věci uznání společenství honitby Komora Libštát.

Městský úřad Semily, odbor životního prostředí (dále jen „městský úřad“ nebo „správní orgán“), jako věcně a místně příslušný orgán státní správy myslivosti podle § 57 odst. 4 a § 60 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“) a podle § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznamuje zahájení řízení ve věci uznání společenstevní honitby Komora Libštát.

Kompletní znění a přílohy s mapou jsou na úřední desce obce Bělá zveřejněné od 14.1.2015.

"Veřejná vyhláška - Doručení návrhu změny č. 1 Územního plánu Bělá"

"Veřejná vyhláška - Doručení návrhu změny č. 1 Územního plánu Bělá"

Veřejné zasedání 25.února 2015

25.února 2015 vás zveme na veřejné zasedání oú Bělá od 18:00 hodin v hostinci U Dubu.

Budova oú je v rekonstrukci, tak jsme zvolili náhradní prostory.

Uvidíme........ jaká bude účast (O:

Zveřejnila: Alena Mihulková - místostarostka.

Zákaz podomního prodeje již na krajích obce

Zákaz podomního prodejeNa třech vjezdech do obce máme umístěny výstražné cedule s informací "Zákaz podomního prodeje a nabídky služeb".

Výuka anglického jazyka na obci.

Paní Lucie Salaba-Morávková nabízí výuku a konverzaci anglického jazyka na oú. Její nabídka a bližší informace jsou vyvěšeny před budovou oú. V případě zájmu se obracejte na ni.

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ČEZ

V příloze naleznete výzvu a pokyny ČEZu k odstranění a okleštění stromů a větví, které zasahují do vedení, nebo ho nějak ohrožují.

Mimořádná změna jízdních řádů od 4.1.2015

Vážení a milí spoluobčané obce Bělá,

od neděle 4. 1. 2015 bylo nutné přistoupit k mimořádné změně jízdních řádů ve veřejném zájmu. Změna se na území Semilska dotkne pouze jediné linky: 543 Semily – Libštát – Svojek/Lomnice n. Pop.

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Dne 17.12.2014 od 18:00 se koná v zasedací místnosti OÚ Bělá věřejné zasedání obecního zastupitelstva. Přijďte si poslechnout, co se v obci děje a zapojit se do diskuze.

Stránky