Hlavní menu

Závěrečný účet obce za rok 2021- návrh

Závěrečný účet obce za rok 2021- návrh

s výrokem ke schválení:

Přezkoumání hospodaření obce provedly Mgr. Gabriela Lešáková – osoby oprávněné k výkonu dané kontroly Krajským úřadem v Liberci.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se Zák.č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků.

Na základě této kontroly nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Při přezkoumání hospodaření obce nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bělá schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2020 bez výhrad.

Kategorie: