Hlavní menu

Oznámení HS Libštát - Ukončení vyplácení nájmu

Honební společenstvo Libštát, lČ: 711725a5 Ukončení vyplácení nájmu.

Vlastníci honebních pozemků, členové Honebního společenstvo Libštát, kteří si ještě nevyzvedli nájem za období 2003-2013, mohou zažádat o vyplacení a vyzvednout si ho do 31.3.2015. Na požadavky po tomto termínu nebude brán zřetel.

Městský úřad Semily oznamuje zahájení řízení ve věci uznání společenství honitby Komora Libštát.

Městský úřad Semily, odbor životního prostředí (dále jen „městský úřad“ nebo „správní orgán“), jako věcně a místně příslušný orgán státní správy myslivosti podle § 57 odst. 4 a § 60 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“) a podle § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznamuje zahájení řízení ve věci uznání společenstevní honitby Komora Libštát.

Kompletní znění a přílohy s mapou jsou na úřední desce obce Bělá zveřejněné od 14.1.2015.

"Veřejná vyhláška - Doručení návrhu změny č. 1 Územního plánu Bělá"

"Veřejná vyhláška - Doručení návrhu změny č. 1 Územního plánu Bělá"

Veřejné zasedání 25.února 2015

25.února 2015 vás zveme na veřejné zasedání oú Bělá od 18:00 hodin v hostinci U Dubu.

Budova oú je v rekonstrukci, tak jsme zvolili náhradní prostory.

Uvidíme........ jaká bude účast (O:

Zveřejnila: Alena Mihulková - místostarostka.

Zákaz podomního prodeje již na krajích obce

Zákaz podomního prodejeNa třech vjezdech do obce máme umístěny výstražné cedule s informací "Zákaz podomního prodeje a nabídky služeb".

Výuka anglického jazyka na obci.

Paní Lucie Salaba-Morávková nabízí výuku a konverzaci anglického jazyka na oú. Její nabídka a bližší informace jsou vyvěšeny před budovou oú. V případě zájmu se obracejte na ni.

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ČEZ

V příloze naleznete výzvu a pokyny ČEZu k odstranění a okleštění stromů a větví, které zasahují do vedení, nebo ho nějak ohrožují.

Mimořádná změna jízdních řádů od 4.1.2015

Vážení a milí spoluobčané obce Bělá,

od neděle 4. 1. 2015 bylo nutné přistoupit k mimořádné změně jízdních řádů ve veřejném zájmu. Změna se na území Semilska dotkne pouze jediné linky: 543 Semily – Libštát – Svojek/Lomnice n. Pop.

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Dne 17.12.2014 od 18:00 se koná v zasedací místnosti OÚ Bělá věřejné zasedání obecního zastupitelstva. Přijďte si poslechnout, co se v obci děje a zapojit se do diskuze.

Stránky