Hlavní menu

Kůrovcová opatření k vlastníkům lesů

Kůrovcová situace bude v roce 2018 mimořádně nepříznivá. Ministerstvo
zemědělství upozorňuje vlastníky lesů na nutnost včasného výkonu opatření
v ochraně lesa proti kůrovci.

Je nicméně třeba trvat na zpracování nahodilé těžby nejpozději
v termínech stanovených právními předpisy, tj. do 31. května v lesích do nadmořské
výšky 600 m n. m. a do 30. června v lesích nad 600 m n. m. V těchto termínech je zároveň
nutné vytěžit a ošetřit i veškeré pozdější polomy, vývraty a ostatní hmotu atraktivní pro
rozvoj kůrovců vzniklou do 31. 3. 2018.

Kontakt na lesní hospodáře:
Bc.Pavel Novotný.......724524344
Ing.Aleš Drahokoupil.......724523076