Hlavní menu

Historie

První písemná zpráva o Bělé pochází z roku 1542. Historie obce je vedena v obecní kronice, včetně dokumentace. Informace doplňují zápisová kniha hasičů od roku 1893, zápisová kniha sokola od roku 1919 a kroniky školy (předány do okresního archivu). Bělá v roce 2008 oslavila 475 let od založení obce.

Starý pohled obce BěláKostel Nejsvětější Trojice, situovaný ve středu obce, byl postaven v novorománském slohu a vysvěcen 8.6.1873. Objekt přišel tehdy na více než 3000 zlatých. Hlavní oltář byl převezen z kostela v Chlumu u Hradce Králové, varhany z kostelíku na statku Dr. J. Palackého. Rokokovému oltáříku dominovalo zobrazení Nejsvětější Trojice.

Při příležitosti 135. výročí vysvěcení kostela byl, z části na náklady věřejné sbírky, pořízen zvon Václav o hmotnosti 168kg z dílny Dytrychových z Brodku u Přerova, který byl vesvěcen 17.5.2008.

Starý pohled Bělá u Libštátu

Významnou pamětihodností je též socha svatého Jana Nepomuckého na podstavci s reliéfy svatého Jana Křtitele a Madony, která stávala původně na mostě u "Krausů". V důsledku rekonstrukce silnice však byla přemístěna ke kostelu. Socha, pocházející z roku 1765 byla poprvé restaurována roku 1849, podruhé pak v roce 1998 akademickým sochařem J. Kerelem z Hořic. Stejný sochař restauroval rovněž sochu ztvárňující křest Ježíše Krista, původem z první poloviny 19. století, umístěnou vedle bývalé školy naproti kostelu.

Kaplička pod hřbitovem, založeným v roce 1880, byla postavena pod starodávnými lipami u bývalé Císařské silnice, vedoucí z Jičína do Krkonoš. Oba dostupné prameny si odporují, co se týče doby jejího vzniku. Podle první verze se tak stalo ve třetí čtvrtině 19. století, kdy byla údajně zřízena A. Svobodovou, majitelkou tehdy největší hospodářské usedlosti v obci. Dle druhé verze pak původ této barokní čtyřboké výklenkové kaple s pilastry na nárožích spadá do druhé poloviny 18.století.