Hlavní menu

Odpady

V současné době máme v naší obci k dispozici tento platný systém třídění odpadů:

Žlutý kontejner
– plasty
ANO patří sem: fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Patří sem i kartonové obaly od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech. NE nepatří sem: mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.
Modrý kontejner
– papír
ANO patří sem: časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! NE nepatří sem: celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. To samé platí o termopapíru (účtenkách). Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!
Zelený kontejner
– sklo
ANO patří sem: bílé i barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří. NE nepatří sem: Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Varné a laboratorní sklo, stejně jako sklokeramika do zeleného kontejneru také nepatří. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.
Šedý pytel
– plechovky od potravin
ANO patří sem: konzervy a plechovky od potravin. NE nepatří sem: plechovky od barev a jiných nebezpečných látek.
Černý kontejner
– směsný komunální odpad
ANO patří sem: zbylý domovní odpad, který nelze vytřídit. NE nepatří sem: nebezpečný odpad, stavební odpad, teplý popel.

Železný šrot bude od občanů vybírán formou „železné neděle“, o přesném termínu Vás budeme informovat. Je přísně zakázáno odkládat ho do prostor pod obecním úřadem.

Upozorňujeme, že veškerý hřbitovní odpad patří do černého kontejneru umístěného na křižovatce pod hřbitovem!